Консултации на динамичен начин

нашиот пристап

Од идеја до реалност- брзо, ефективно и ефикасно

Дефинирање на барањата на клиентите

Клучно за успешна реализација на секој проект е јасно и прецизно дефинирање на потребите и очекувањата на клиентите од консултантите.

Снимање на постоечката ситуација

Заради увид во состојбата кај клиентот правиме
ГЕП-анализа како основа за планот на активностите што треба да се имплементираат.

Дизајн и имплементација

Врз основа на утврдените барања, планот и долгогодишното искуство и експертиза, развиваме прилагодени менаџмент системи и решенија.

континуирано унапредување

Одржливоста и постојаниот развој се наша заложба за воспоставување на функционални и еластични деловни системи кај секој наш клиент.

За нас

Преку 15 годишно искуство, креативност и иновативност создадовме
експертиза во повеќе области на менаџментот


Со нас до поголема конкурентност
и успех
Динамик Консалтинг е компанија официјално основана во 2001 година од професионалци со богато искуство во работењето и успешно ја извршуваме нашата дејност повеќе од 15 години.

Со сопствено развиена специфична методологија им помагаме на повеќе од 250 водечки компании во Македонија и регионот во речиси сите стопански дејности во оптимизација на нивните перформанси, конкурентност, профит и имиџ.

Во своето работење вклучуваме повеќе од 40 најуспешни консултанти, менаџери, експерти и обучувачи преку партнерства на различни проекти.

Членуваме и активно учествуваме во работата на повеќе од 30 домашни и меѓународни професионални здруженија и тела.


 • Oснована во 2001 година

  >15 години искуство


 • Клиенти - компании

  >250

 • Соработници и консултанти

  >40

 • Активно членство

  >30 организации и тела

наши услуги

Uploaded image

Организациски и Менаџмент системи

Uploaded image

Менаџмент со Човечки Ресурси

Uploaded image

Обуки, Тренинг и Коучинг

Uploaded image

Истражувања, студии и проекти