За Нас

Преку 20 годишно искуство, креативност и иновативност создадовме
експертиза во повеќе области на менаџментот.

Динамик Консалтинг е компанија официјално основана во 2001 година од професионалци со богато искуство во работењето и успешно ја извршуваме нашата дејност повеќе од 15 години.

Со сопствено развиена специфична методологија им помагаме на повеќе од 250 водечки компании во Македонија и регионот во речиси сите стопански дејности во оптимизација на нивните перформанси, конкурентност, профит и имиџ.

Во своето работење вклучуваме повеќе од 40 најуспешни консултанти, менаџери, експерти и обучувачи преку партнерства на различни проекти.

Членуваме и активно учествуваме во работата на повеќе од 30 домашни и меѓународни професионални здруженија и тела.